Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Specjalista

Rozróżniamy pojęcia: płatnik i podatnik

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że „podatnik” a „płatnik” to dwa różne pojęcia, których nie wolno stosować zamiennie. Kim jest podatnik? Zgodnie z art. 7 §1 Ordynacji podatkowej, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Kim jest płatnik? Art. 8 Ordynacji podatkowej jasno […]

Read More

Zmiany w karcie podatkowej 2021

Dowiedz się, jaką formę opodatkowania wybrać? Karta podatkowa to rodzaj uproszczonego opodatkowania, który nie wymaga ustalenia konkretnej podstawy wymiaru podatku. Od 1 stycznia 2021 roku w przepisach o karcie podatkowej zaistniało kilka zmian. Podatnik opodatkowanym karta podatkowa nie a obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, a podatek nie zależy od jego dochodów. Wymagane jest […]

Read More

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe

Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W zależności od rozliczanego podatku istnieją różne stawki podatkowe. PIT Podatek od dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie jednego z trzech progów: – 17 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł), – 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł)*, – […]

Read More

Podatek od środków transportowych

Jednym z podatków lokalnych, które opłacane są przez podatników w gminach jest podatek od środków transportowych. Podatki lokalne zasilają budżety gmin, a nie państwa. Podatek od środków transportu, który stanowi część dochodów gmin dotyczy: – samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą […]

Read More

CIT w spółkach komandytowych i części spółek jawnych

Dotychczas spółki komandytowe oraz jawne nie były podatnikami podatku CIT, co oznacza, że podatkiem dochodowym obciążeni byli tylko wspólnicy tych spółek. Zmieniło się to jednak 1 stycznia 2021 roku. Wraz z nowym rokiem spółki komandytowe oraz część spółek jawnych musiały opodatkować swoje dochody według zasad w ustawie o CIT. Zmiany, które zaszły w opodatkowaniu spółek, […]

Read More